آناهیتاآناهیتا، تا این لحظه 8 سال و 6 ماه و 14 روز سن دارد

خاطرات دخترم آناهیتا

دلخوشی های کوچک ما

 دخترم نقاشی می کشد                       من شعر می نویسم

 همسرم می گوید                                 چه لذتی دارد

                           زندگی با پیکاسو و شاملو

 من می گویم                                        هنرمند بزرگ تو هستی

                          دسته گل خوشبویت را ببین

همه با هم می خندیم                           چه لذتی دارد با هم بودن

...      

بابا  1391.4.31